FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Po złożeniu zamówienia zostanie automatycznie wysłany e-mail z potwierdzeniem na adres podany w formularzu.


POZYCJA

CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN)

VAT

CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (PLN)

LICZBA

1. eAIP POLSKA, AIP VFR POLSKA (PDF) i MIL AIP POLSKA (PDF) NA DVD

1.1 eAIP POLSKA + AIP VFR POLSKA (PDF) + MIL AIP POLSKA (PDF) - AKTUALIZACJA ROCZNA (DVD) (1)

1533.34

23%

1886.01

1.2 eAIP POLSKA + AIP VFR POLSKA (PDF) + MIL AIP POLSKA (PDF) - AKTUALIZACJA KWARTALNA (DVD)

  383.33

23%

  471.50

 
KWARTAŁ 1 KWARTAŁ 2 KWARTAŁ 3 KWARTAŁ 4  

1.3 eAIP POLSKA - AKTUALIZACJA ROCZNA (DVD) (1)

1000.00

23%

1230.00

1.4 eAIP POLSKA - AKTUALIZACJA KWARTALA (DVD)

  250.00

23%

  307.50

 
KWARTAŁ 1 KWARTAŁ 2 KWARTAŁ 3 KWARTAŁ 4  

1.5 AIP VFR POLSKA (PDF) - AKTUALIZACJA ROCZNA (DVD) (1)

  259.26

23%

  318.89

1.6 AIP VFR POLSKA (PDF) - AKTUALIZACJA KWARTALNA (DVD)

    64.82

23%

   79.73

 
KWARTAŁ 1 KWARTAŁ 2 KWARTAŁ 3 KWARTAŁ 4  

1.7 MIL AIP POLSKA (PDF) - AKTUALIZACJA ROCZNA (DVD) (1)

  444.45

23%

  546.67

1.8 MIL AIP POLSKA (PDF) - AKTUALIZACJA KWARTALNA (DVD)

  111.11

23%

  136.67

 
KWARTAŁ 1 KWARTAŁ 2 KWARTAŁ 3 KWARTAŁ 4  

2. MAPA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ - 1:500 000

2.1 MAPA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ - 1:500 000 (ścienna, papier zwykły) (2)

205.61

5%

215.89

2.2 MAPA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ - 1:500 000 (ścienna, papier fotograficzny) (2)

261.68

5%

274.76

3. LOTNICZA MAPA POLSKI - ICAO 1:500 000

3.1 LOTNICZA MAPA POLSKI - ICAO 1:500 000 (ścienna, papier zwykły) (2)

205.61

5%

215.89

3.2 LOTNICZA MAPA POLSKI - ICAO 1:500 000 (ścienna, papier fotograficzny) (2)

261.68

5%

274.76

3.3 KOMPLET 6 ARKUSZY SKŁADANYCH FOLIOWANYCH

261.68

5%

274.76

3.4 - 1 ARKUSZ SKŁADANY FOLIOWANY (WYBRANY REGION)

  46.73

5%

  49.07

GDAŃSK OLSZTYN POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW KRAKÓW  

3.5 KOMPLET 6 ARKUSZY SKŁADANYCH NIEFOLIOWANYCH

205.61

5%

215.89

3.6 - 1 ARKUSZ SKŁADANY NIEFOLIOWANY (WYBRANY REGION)

  37.38

5%

  39.25

 
GDAŃSK OLSZTYN POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW KRAKÓW  

3.7 - 1 ARKUSZ SPERSONALIZOWANY NIEFOLIOWANY (WYBRANY FRAGMENT)

68.83

5%

72.27

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE ŚRODKA MAPY

 
SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA
DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU
JAKI MA BYĆ OBJĘTY NA MAPIE
° ' "
Przykład: 53° 16' 33" N
° ' "
Przykład: 014° 24' 36" E

4. BAZA DANYCH AIM NA DVD

4.1 BAZA DANYCH AIM NA DVD

  40.00

23%

  49.20

DATA LUB NUMER AIRAC DLA DANYCH AIM

4.2 BAZA DANYCH AIM NA DVD - AKTUALIZACJA ROCZNA (1)

520.00

23%

639.60

(1) Aktualizacja roczna trwa od stycznia do grudnia danego roku zgodnie z cyklem AIRAC
(2) W przypadku wysyłki tuba jest automatycznie dodawana do zamówienia.


Cennik wysyłki:


W przypadku zakupu liczby egzemplarzy powyżej jednego ceny wysyłki sumują się.POLSKA

EUROPA

ŚWIAT

ODBIÓR
OSOBISTY

WYSYŁKA

WYSYŁKA

WYSYŁKA

CENA BRUTTO (PLN)

CENA BRUTTO (PLN)

CENA BRUTTO (PLN)

CENNIK WYSYŁKI DLA BAZY DANYCH ORAZ MAP

MAPA SKŁADANA (1-8 arkuszy)

0.00

  5.00

  25.00

  45.00

MAPA SPERSONALIZOWANA (1-8 arkuszy)

0.00

  22.00

  87.00

 121.00

MAPA ŚCIENNA (1-8 map)

0.00

  46.00

  -

  -

BAZA DANYCH AIM NA DVD (3)

0.00

  2.00

  10.00

  15.00

CENNIK WYSYŁKI DLA AKTUALIZACJI ROCZNEJ

eAIP POLSKA lub AIP VFR POLSKA (PDF) lub MIL AIP POLSKA (PDF)
lub BAZA DANYCH AIM NA DVD (3)

  30.00

120.00

150.00

CENNIK WYSYŁKI DLA AKTUALIZACJI KWARTALNEJ

eAIP POLSKA lub AIP VFR POLSKA (PDF) lub MIL AIP POLSKA (PDF) NA DVD (3)

  10.00

  30.00

  40.00

(3) Kwota do 10 szt. płyt DVD w kopercie.


Status klienta:
    Osoba fizyczna: Firma


Adres do wysyłki publikacji / Dane klienta:

Nazwa / Imię i Nazwisko

Ulica, nr domu / lokalu

Kod pocztowy
Miasto
Państwo
E-mail
Telefon

Uwagi


Odbiór osobisty (Szczegóły odbioru osobistego)
Tuba na mapy ścienne w przypadku odbioru osobistego (Dodatkowy koszt 10,00 PLN brutto)
Proszę zaznaczyć jeśli adres do faktury jest identyczny z adresem dostawy publikacji.


Dane do faktury:


Nazwa / Imię i Nazwisko

Ulica, nr domu / lokalu

Kod pocztowy
Miasto
Państwo
E-mail
Telefon

Uwagi

NIP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przypomina, że publikacje AIS, w tym AIP Polska (z wyjątkiem NOTAM), podlegają ochronie prawnej, w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402), dalej zwaną ustawą o ochronie baz danych.


Wyrażam zgodę na wystawienie faktury na zamówione towary bez podpisu.
Przeczytałem i akceptuję Ogólne warunki sprzedaży publikacji informacji lotniczej AIS dostępne na stronnie www.ais.pansa.pl.
Zostałem poinformowany, że moje dane osobowe są przetwarzane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, e-mail: info@pansa.pl, tel. (+ 48 22) 574 50 01 (IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) i e) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), celem uzyskania publikacji AIS.

Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Informujemy ponadto, że archiwizacja dokumentów w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, brak ich przekazania uniemożliwi przesłanie naszych publikacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych prowadzonych przez PAŻP (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. nr 133, poz. 883).