Baza danych o przeszkodach dla Strefy 1 oraz Strefy 2
Area 1 and Area 2 Obstacle Data Set
   
UWAGA. Udostępnienie zbioru danych odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Ochrona prawna publikacji AIS”.   The data set shall be made available in accordance with the rules described under “Legal protection of AIS publications”.
    
Nie do użytku operacyjnego.  Not for operational use.
   
W wypadku pytań, wątpliwości lub sugestii napisz do nas na adres:  Should you have any questions, doubts or sugestions do not hesitate to e-mail us at:
ais.poland@pansa.pl  ais.poland@pansa.pl
lub or
webmaster  webmaster
   
Logując się potwierdzasz, iż zapoznałeś się z tymi uwagami i zastrzeżeniami prawnymi.  By logging you confirm that you have acquainted these notes and disclaimer.
   

Zaloguj

 

Login

   
   
Jeżeli nie posiadasz loginu możesz się zarejestrować : If you don't have login you can register:
   

Zarejestruj

 

Register