Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Polish Air Navigation Services Agency
Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Contact    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejDrony ASM1 Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF


PUBLIC HOLIDAYS AND OFF-WORK DAYS

The following days in year 2019 are off-work days:

1, 6 January,

21, 22 April,

1, 3 May,

9, 20 June,

15 August,

1, 11 November,

25, 26 December,

and Sundays.

Working hours of Air Traffic Management Services are listed in AIP Poland in chapter AD 2 point 3.