Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Polish Air Navigation Services Agency
Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Służba Informacji Lotniczej

Służba Informacji Lotniczej (AIS) jest specjalnym organem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wyznaczonym do zapewnienia Służby Informacji Lotniczej w Polsce.

Służba Informacji Lotniczej jest odpowiedzialna za zbieranie i rozpowszechnianie informacji dla całego terytorium Polski i przestrzeni powietrznej nad otwartym morzem, która podlega polskim przepisom w zakresie kontroli ruchu lotniczego.

AIS w Polsce jest w szczególności odpowiedzialna za:

  1. zbieranie i publikowanie informacji mających zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa, regularności i wydajności żeglugi powietrznej;

  2. Wydawanie i dystrybucję Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych, w skład którego wchodzi Zbiór Informacji Lotniczych - Polska (AIP Polska), Suplementy do AIP, Biuletyny Informacji Lotniczej (AIC);

  3. Wydawanie NOTAM dotyczących polskiej przestrzeni powietrznej (FIR Warszawa). Depesze NOTAM w FIR Warszawa są publikowane przez Międzynarodowe Biuro NOTAM w seriach - A, P, B, C, M, D, N, E, U, H, L, F, G, J oraz S (SNOWTAM), za pośrednictwem Europejskiej Bazy Danych AIS (EAD);

  4. Publikowanie map lotniczych;

  5. Druk i rozpowszechnianie publikacji AIS;

  6. Udzielanie informacji lotniczych.