ANKIETA DOTYCZĄCA PUBLIKACJI AIP VFR POLSKA


1. Z jakich publikacji / produktów korzystasz, przygotowując się do lotu VFR?


2. Do jakich celów wykorzystujesz informacje zawarte w AIP VFR Polska?


3. W jaki sposób uzyskujesz dostęp do AIP VFR Polska?

płyta DVD
serwer SFTP
strona www.ais.pansa.pl
aplikacja IWB
konto EAD
inny (jaki?)


4. Jak często korzystasz z rozdziałów / części AIP VFR Polska wymienionych poniżej?

01. System miar, znaki rejestracyjne statków powietrznych, dni swiąteczne oraz skróty stosowane w AIP VFR
02. Przeliczanie jednostek miar
03. Wschód i zachód słońca
04. Sygnały wzrokowe
05. Alfabet literowania w radiotelefonii i alfabet Morse'a
06. Służba Informacji Powietrznej (FIS)
07. Opłaty za korzystanie z lotnisk/lądowisk
08. Polska przestrzeń powietrzna
09. Przepisy wykonywania lotów z widocznością
10. Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością
11. Procedury nastawiania wysokościomierza
12. Planowanie lotów
13. Strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne
14. Strefy ruchu lotniskowego (ATZ)
15. Wojskowe strefy ruchu lotniskowego (MATZ)
16. Stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT)
17. Strefy czasowo wydzielone (TSA), strefy czasowo rezerwowane (TRA), trasy dolotowe do stref (TFR)
18. Elastyczne użytkowanie przestrzeni powietrznej
19. Strefa identyfikacyjna obrony powietrznej - ADIZ
20. Użycie lasera lub swiatła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej
21. Strefy obowiązkowej łączności (RMZ)
22. Lotniska i lądowiska - opis tekstowy
23. Mapa lotniska /lądowiska
24. Mapa operacyjna do lotów z widocznoscią
25. Fragment Lotniczej mapy Polski - ICAO 1:500 000


5. Biorąc pod uwagę powyższe kategorie, jakich informacji Twoim zdaniem najbardziej brakuje w AIP VFR Polska?


6. Co byś zmienił w AlP VFR Polska, aby publikacja w pełni odpowiadała Twoim potrzebom, np. układ danych, format publikacji, dostęp do publikacji itp.?


7. Co najbardziej cenisz w AIP VFR Polska?


Pole nieobowiązkowe (patrz: klauzula informacyjna poniżej)
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Organizacja:
Kraj:
E-mail:
 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ten dokument zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8 02-147 (dalej „Agencja”). Z poniższego tekstu dowiesz się m.in., dla jakich celów i jak długo Agencja przetwarza lub będzie przetwarzała Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).
Administrator
Administratorem Twoich danych przetwarzanych w ramach ankiety jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8, kod pocztowy 02-147.
Agencja dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
Inspektor ochrony danych
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Agencji sprawuje Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem:

Cel i podstawy przetwarzania
Agencja zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Agencja będzie chciała przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych wyłącznie z publikacją AIP VFR Polska. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią prawnie uzasadnione interesy Agencji, związane bezpośrednio z zapewnieniem ustawowych zadań Agencji, w tym służby informacji lotniczej w Polsce.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Agencja.
Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.
Prawa osób, których dane dotyczą
Masz prawo do:
a) dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Agencję są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia;
c) żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
d) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Agencji.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Agencję Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ankiety jest dobrowolne.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dokonuje profilowania danych osobowych.

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w wypełnionej ankiecie w celu podwyższenia jakości AIP VFR Polska.
 
(Antyspam) + =
 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.