KWESTIONARIUSZ OCENY USŁUG SŁUŻBY AIS

 
Zapraszamy do udziału w naszym badaniu ankietowym, w którym mogą Państwo ocenić jakość w zapewnianiu Służby Informacji Lotniczej (AIS) w Polsce oraz podzielić się swoimi uwagami. Uzyskane od Państwa informacje pozwolą nam lepiej dostosować naszą ofertę do potrzeb naszych klientów.
 


1. Jak często korzystasz z publikacji AIS?AIP POLSKA Kilka razy w tygodniu Co najmniej raz w tygodniu Co najmniej raz w miesiącu Sporadycznie
NOTAM Kilka razy w tygodniu Co najmniej raz w tygodniu Co najmniej raz w miesiącu Sporadycznie
SNOWTAM Kilka razy w tygodniu Co najmniej raz w tygodniu Co najmniej raz w miesiącu Sporadycznie

2. Do jakich celów wykorzystujesz informacje lotnicze zawarte w publikacjach AIS?

do wykonywania operacji lotniczych

do celów planowania operacyjnego

do innych celów (jakich?)


3. Jak oceniasz jakość publikacji AIS? (1 – źle; 2 – średnio; 3 – dobrze; 4 – bardzo dobrze)  Poprawność informacji Czytelność
(zrozumiałość treści)
Strona graficzna
(przejrzystość treści)
AIP (Zmiany do AIP)
Mapy
Suplementy do AIP
AIC
AIP VFR
MIL AIP
Lotnicza Mapa Polski ICAO
NOTAM
SNOWTAM
PIB

Uwagi:

4. Czy korzystasz z innych niż publikacje AIS źródeł informacji na temat polskiej przestrzeni powietrznej do celów operacyjnych?

TAK (jakich?)
NIE

5. Czy kiedykolwiek nie otrzymałeś zamówionych publikacji AIS lub otrzymałeś je zbyt późno?

TAK (jak często i z jakim opóźnieniem?)
NIE

Uwagi:

6. Co sądzisz o cenach publikacji AIS (AIP Polska, prenumerata)?

odpowiednie zbyt wysokie zdecydowanie za wysokie


7. W jakiej formie najchętniej otrzymywałbyś publikacje AIS?

a) wersja papierowa
b) wersja elektroniczna CD WWW E-mail
c) wersja papierowa + wersja elektroniczna CD WWW E-mail

8. Jak oceniasz stronę internetową AIS Polska (www.ais.pansa.pl) pod względem jej funkcjonalności?

źle średnio dobrze bardzo dobrze

9. Jak oceniasz dostępność służby AIS w Polsce?

źle średnio dobrze bardzo dobrze

10. Jakie rozwiązania zastosowane w publikacjach zagranicznych AIS zaproponowałbyś w polskich publikacjach?

 
(Pole nieobowiązkowe)
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Organizacja:
Kraj:
E-mail:
 
(Antyspam) + =
 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety