Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Polish Air Navigation Services Agency
Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

M2902/13 NOTAMN

M2902/13 NOTAMN         
       A) EPWW B) 1305060844 C) PERM
       E) LOTY SPECJALNE VFR
            AIP VFR STRONA ENR 1.1-3 PUNKT 5.2 ORAZ MIL AIP STRONA ENR 1.2-9
            PUNKT 3.2:
            POWINNO BYC:
            LOT SPECJALNY VFR MOZE BYC WYKONANY ZGODNIE Z WARUNKAMI DOC4444 Z
            UWZGLEDNIENIEM LOKALNYCH OGRANICZEN PUBLIKOWANYCH W AIP POLSKA AD2
            PUNKT 2.22.