Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Polish Air Navigation Services Agency
Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Daty publikacji cyklu AIRAC w 2020 roku

  1. Daty podane w tabeli będą obowiązywały dla publikacji informacji lotniczych w roku 2020.

  2. Aby publikacja odbyła się zgodnie z przedstawionym harmonogramem, dane muszą być dostarczone do Służby Informacji Lotniczej najpóźniej do dnia podanego w kolumnie 2 .

  3. Informacje, które dotrą do Służby Informacji Lotniczej po dacie podanej w kolumnie 2 będą automatycznie kierowane do publikacji w kolejnej dacie odpowiedniego cyklu.

Data rozpoczęcia obowiązywania danych
Data dostarczenia danych do Zmiany AIRAC/Suplementu/AIC
Data publikacji Trigger NOTAM
1
2
3
02.01.2020
17.10.2019 21.11.2019
30.01.2020 14.11.2019 19.12.2019
27.02.2020 12.12.2019 16.01.2020
26.03.2020 09.01.2020 13.02.2020
23.04.2020 06.02.2020 12.03.2020
21.05.2020 05.03.2020 09.04.2020
18.06.2020 02.04.2020 07.05.2020
16.07.2020 30.04.2020 04.06.2020
13.08.2020 28.05.2020 02.07.2020
10.09.2020 25.06.2020 30.07.2020
08.10.2020 23.07.2020 27.08.2020
05.11.2020 20.08.2020 24.09.2020
03.12.2020 17.09.2020 22.10.2020
31.12.2020 NIL NIL
28.01.2021 12.11.2020 17.12.2020