Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Polish Air Navigation Services Agency
Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Daty publikacji cyklu AIRAC w 2019 roku

  1. Daty podane w tabeli będą obowiązywały dla publikacji informacji lotniczych w roku 2019.

  2. Aby publikacja odbyła się zgodnie z przedstawionym harmonogramem, dane muszą być dostarczone do Służby Informacji Lotniczej najpóźniej do dnia podanego w kolumnie 2 .

  3. Informacje, które dotrą do Służby Informacji Lotniczej po datcie podanej w kolumnie 2 będą automatycznie kierowane do publikacji w kolejnej dacie odpowiedniego cyklu.

Data rozpoczęcia obowiązywania danych
Data dostarczenia danych do Zmiany AIRAC/Suplementu/AIC
Data publikacji Trigger NOTAM
1
2
3
06.12.2018 20.09.2018 25.10.2018
03.01.2019 18.10.2018 22.11.2018
28.02.2019 13.12.2018 17.01.2019
28.03.2019 10.01.2019 14.02.2019
25.04.2019 07.02.2019 14.03.2019
23.05.2019 07.03.2019 11.04.2019
20.06.2019 04.04.2019 09.05.2019
18.07.2019 02.05.2019 06.06.2019
15.08.2019 30.05.2019 04.07.2019
12.09.2019 27.06.2019 01.08.2019
10.10.2019 25.07.2019 29.08.2019
07.11.2019 22.08.2019 26.09.2019
05.12.2019 19.09.2019 24.10.2019
02.01.2020 17.10.2019 21.11.2019
30.01.2020 14.11.2019 19.12.2019