Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Polish Air Navigation Services Agency
Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Lotnicza Mapa Polski ICAO w skali 1:500 000, wydanie 2019

Mapa VFR

Od dnia 23 maja 2019 dostępna jest jedenasta edycja Lotniczej Mapy Polski ICAO w skali 1: 500 000, zwanej popularnie mapą VFR. Treść lotnicza obejmuje wszystkie struktury przestrzeni powietrznej od GND do FL 95, aktualne na dzień 18 lipca 2019.

Na mapie przedstawiono:
- rejony kontrolowane lotnisk (TMA/MTMA),
- strefy kontrolowane lotnisk (CTR/MCTR),
- obszar kontrolowany (CTA),
- strefy ruchu lotniskowego (ATZ),
- stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT),
- strefy czasowo wydzielone (TSA),
- strefy czasowo rezerwowane (TRA),
- strefy zakazane (P), ograniczone (R), niebezpieczne (D),
- MEF (Maximum Elevation Figure),
- punkty dla lotów VFR,
- punkty meldowania na granicy FIR.
- rejony aktywności sportowo-rekreacyjnej, stosując piktogramy do oznaczenia rodzaju aktywności,

Wszystkie wysokości podane są w stopach.

Cięcie arkuszy z zakładkami pionowymi i poziomymi, bez ramki zewnętrznej.

Rozszerzony podkład topograficzny za granicą.

Rewers mapy zawiera między innymi:
- legendę mapy,
- mapy sektorów AIRMET,
- mapy regionów nastawiania wysokościomierzy,
- wykaz organów służb ATC,
- sposób obliczania MEF.
- punkty meldowania na granicy FIR
- punkty nawigacyjne dla lotów VFR

Mapa podzielona jest na 6 arkuszy, które obejmują cały rejon informacji powietrznej (FIR) WARSZAWA.

Istnieje możliwość zakupu pojedynczych arkuszy mapy bądź całego kompletu - wersja laminowana lub nielaminowana.

Poniżej przykładowy fragment mapy (w celu powiększenia proszę wybrać poniższy fragment).

Mapa VFR spersonalizowana

Istnieje możliwość zakupu spersonalizowanej mapy VFR w skali 1: 500 000. Przy zamówieniu wycinka mapy należy podać współrzędne według których mapa zostanie wycentrowana na arkuszu.

- data obowiązywania danych lotniczych to 18 lipca 2019,
- wymiary arkusza: szerokość 88 cm, wysokość 56,5 cm,
-
skala: 1:500 000,
- arkusz nie składany (wersja rolowana),
- legenda na awersie po lewej stronie,
- mapa nie zawiera rewersu,
- brak redakcji mapy na brzegach arkusza (wycentorwany wycinek z całej mapy VFR),

- brak opisu siatki na brzegach arkusza (opisy równoleżników i południków znajdują się wewnątrz arkusza).

Poniżej przykładowy fragment mapy (w celu powiększenia proszę wybrać poniższy fragment).