Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Polish Air Navigation Services Agency
Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Lotnicza Mapa Polski ICAO w skali 1:500 000, wydanie 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w 2019 roku wyjątkowo zmieniają się zasady wydania Lotniczej Mapy Polski ICAO 1:500 000 (popularnie zwaną mapą VFR). W związku z wejściem w życie w dniu 02 JUL 2019 roku Rozporządzeń Ministra Infrastruktury:
- z dnia 05 marca 2019 r. – w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące;
- z dnia 18 stycznia 2019 r. – w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące;
- z dnia 28 grudnia 2018 r. – w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni;

użytkownicy składający zamówienia na mapę VFR w wersji papierowej obowiązującą z datą 23 MAY 2019 roku otrzymają w cenie mapy dwa produkty w różnym terminie dostawy:
1. Pliki rastrowe mapy VFR (geotiff) na DVD z datą obowiązywania od 23 MAY 2019 do 01 JUL 2019 roku i od 02 JUL 2019 do 17 JUL 2019 roku oraz
2. Zaktualizowaną mapę VFR o strefy zakazane (EP P), niebezpieczne (EP D) oraz ograniczone (EP R) w wersji papierowej z datą obowiązywania 18 JUL 2019 roku.
Arkusze spersonalizowane będą dostępne z datą obowiązywania 18 JUL 2019.

 

Mapa VFR

Od dnia 30 maja 2019 dostępna jest jedenasta edycja Lotniczej Mapy Polski ICAO w skali 1: 500 000, zwanej popularnie mapą VFR. Treść lotnicza obejmuje wszystkie struktury przestrzeni powietrznej od GND do FL 95, aktualne na dzień 23 maja 2019.

Na mapie przedstawiono:
- rejony kontrolowane lotnisk (TMA/MTMA),
- strefy kontrolowane lotnisk (CTR/MCTR),
- obszar kontrolowany (CTA),
- strefy ruchu lotniskowego (ATZ),
- stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT),
- strefy czasowo wydzielone (TSA),
- strefy czasowo rezerwowane (TRA),
- strefy zakazane (P), ograniczone (R), niebezpieczne (D),
- MEF (Maximum Elevation Figure),
- punkty dla lotów VFR,
- punkty meldowania na granicy FIR.
- rejony aktywności sportowo-rekreacyjnej, stosując piktogramy do oznaczenia rodzaju aktywności,

Wszystkie wysokości podane są w stopach.

Cięcie arkuszy z zakładkami pionowymi i poziomymi, bez ramki zewnętrznej.

Rozszerzony podkład topograficzny za granicą.

Rewers mapy zawiera między innymi:
- legendę mapy,
- mapy sektorów AIRMET,
- mapy regionów nastawiania wysokościomierzy,
- wykaz organów służb ATC,
- sposób obliczania MEF.
- punkty meldowania na granicy FIR
- punkty nawigacyjne dla lotów VFR

Mapa podzielona jest na 6 arkuszy, które obejmują cały rejon informacji powietrznej (FIR) WARSZAWA.

Istnieje możliwość zakupu pojedynczych arkuszy mapy bądź całego kompletu - wersja laminowana lub nielaminowana.

Poniżej przykładowy fragment mapy (w celu powiększenia proszę wybrać poniższy fragment).

Mapa VFR spersonalizowana

Istnieje możliwość zakupu spersonalizowanej mapy VFR. Przy zamówieniu wycinka mapy należy podać współrzędne według których mapa zostanie wycentrowana na arkuszu.

- data obowiązywania danych lotniczych to 23 maja 2019,
- wymiary arkusza: szerokość 88 cm, wysokość 56,5 cm,
-
skala: 1:500 000,
- arkusz nie składany (wersja rolowana),
- legenda na awersie po lewej stronie,
- mapa nie zawiera rewersu,
- brak redakcji mapy na brzegach arkusza (wycentorwany wycinek z całej mapy VFR),

- brak opisu siatki na brzegach arkusza (opisy równoleżników i południków znajdują się wewnątrz arkusza).

Poniżej przykładowy fragment mapy (w celu powiększenia proszę wybrać poniższy fragment).