Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Polish Air Navigation Services Agency
Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Aktualności

2020.02.12   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 26MAR2020 w eTOD (Dział Archive)
2020.02.06   Wstawienie Zmiany AIRAC 127 EFF 26MAR2020 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2020.02.06   Wstawienie Zmiany AIRAC 117 EFF 26MAR2020 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2020.02.06   Wstawienie Zmiany AIRAC 225 EFF 26MAR2020 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2020.01.20   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 27FEB2020 w eTOD (Dział Archive)
2020.01.20   Wstawienie Zmiany AIRAC 126 EFF 27FEB2020 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2020.01.20   Wstawienie Zmiany AIRAC 116 EFF 27FEB2020 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2020.01.20   Wstawienie Zmiany AIRAC 224 EFF 27FEB2020 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2019.12.18   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 30JAN2020 w eTOD (Dział Archive)
2019.12.18   Wstawienie Zmiany AIRAC 125 EFF 30JAN2020 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2019.12.18   Wstawienie Zmiany AIRAC 115 EFF 30JAN2020 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2019.12.18   Wstawienie Zmiany AIRAC 223 EFF 30JAN2020 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2019.11.26   Dział Zarządzania Informacją Lotniczą - Służba Informacji Lotniczej AIS Polska informuje, iż od stycznia 2020 roku eAIP Polska – AIP VFR – MIL AIP będą dostępne na DVD jako jeden produkt. Zmienione zostaną także rodzaj prenumeraty i cena. Ze zmianami i nowym cennikiem Publikacji lotniczych PAŻP można zapoznać się tutaj: LINK
Zamówienia na Publikacje lotnicze PAŻP można składać poprzez formularz: LINK
2019.11.21   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 02JAN2020 w eTOD (Dział Archive)
2019.11.21   Wstawienie Zmiany AIRAC 124 EFF 02JAN2020 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2019.11.21   Wstawienie Zmiany AIRAC 114 EFF 02JAN2020 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2019.11.21   Wstawienie Zmiany AIRAC 222 EFF 02JAN2020 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2019.10.28   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 05DEC2019 w eTOD (Dział Archive)
2019.10.24   Wstawienie Zmiany AIRAC 123 EFF 05DEC2019 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2019.10.24   Wstawienie Zmiany AIRAC 113 EFF 05DEC2019 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2019.10.24   Wstawienie Zmiany AIRAC 221 EFF 05DEC2019 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2019.10.04   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 07NOV2019 w eTOD (Dział Archive)
2019.09.26   Wstawienie Zmiany AIRAC 122 EFF 07NOV2019 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2019.09.20   Wstawienie Zmiany AIRAC 112 EFF 07NOV2019 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2019.09.20   Wstawienie Zmiany AIRAC 220 EFF 07NOV2019 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2019.09.09   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 10OCT2019 w eTOD (Dział Archive)
2019.08.30   Wstawienie Zmiany AIRAC 121 EFF 10OCT2019 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2019.08.30   Wstawienie Zmiany AIRAC 111 EFF 10OCT2019 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2019.08.30   Wstawienie Zmiany AIRAC 219 EFF 10OCT2019 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2019.07.31   Wstawienie Zmiany AIRAC 120 EFF 12SEP2019 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2019.07.31   Wstawienie Zmiany AIRAC 110 EFF 12SEP2019 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2019.07.31   Wstawienie Zmiany AIRAC 218 EFF 12SEP2019 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2019.07.31   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 12SEP2019 w eTOD (Dział Archive)
2019.07.15   Informujemy, że Mapa VFR edycja 2019 dostępna jest w sprzedaży w wersji papierowej (wersja składana oraz składana foliowana).
2019.07.10   Wstawienie Zmiany AIRAC 119 EFF 15AUG2019 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2019.07.10   Wstawienie Zmiany AIRAC 109 EFF 15AUG2019 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2019.07.10   Wstawienie Zmiany AIRAC 217 EFF 15AUG2019 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2019.07.10   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 15AUG2019 w eTOD (Dział Archive)
2019.06.19   Wstawienie Zmiany AIRAC 118 EFF 18JUL2019 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2019.06.19   Wstawienie Zmiany AIRAC 108 EFF 18JUL2019 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2019.06.19   Wstawienie Zmiany AIRAC 216 EFF 18JUL2019 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2019.06.12   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 18JUL2019 w eTOD (Dział Archive)
2019.06.03   Szanowni Państwo,

Dział Zarządzania Informacją Lotniczą - AIS Polska - uprzejmie przypomina, że w celu dokonania zmiany częstotliwości w AIP VFR dla lotniska/lądowiska, po konwersji na nominał w podziale międzykanałowym 8.33 kHz, niezbędne jest przesłanie do AIS skanu wpisu do Rejestru Lotniczych Urządzeń Naziemnych – RLUN. W przypadku braku wskazanej dokumentacji, PAŻP nie będzie mógł dokonć zmian w AIP VFR. 

Zgłoszenie ww. informacji do ULC oraz dokonanie wpisu do RLUN leży po stronie właściciela urządzenia:
http://ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/lun-lotnicze-urzadzenia-naziemne/rejestr-lun/540-zasady-prowadzenia-rlun


Zapraszamy do kontaktu pod adresem email: ais.poland@pansa.pl
AIS Polska
2019.05.30   Informujemy, że dostępna jest w sprzedaży nowa publikacja Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - Mapa VFR - edycja 2019
2019.05.23   Wstawienie Zmiany AIRAC 117 EFF 20JUN2019 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2019.05.23   Wstawienie Zmiany AIRAC 107 EFF 20JUN2019 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2019.05.22   Wstawienie Zmiany AIRAC 215 EFF 20JUN2019 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2015.05.21   W celu polepszenia jakości świadczonych usług w zakresie publikacji AIP VFR Polska kierujemy do Państwa ankietę dotycząca publikacji AIP VFR Polska
2019.05.16   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 20JUN2019 w eTOD (Dział Archive)
2019.05.09   Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w 2019 roku wyjątkowo zmieniają się zasady wydania Lotniczej Mapy Polski ICAO 1:500 000 (popularnie zwaną mapą VFR). W związku z wejściem w życie w dniu 02 JUL 2019 roku Rozporządzeń Ministra Infrastruktury:
- z dnia 05 marca 2019 r. – w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące;
- z dnia 18 stycznia 2019 r. – w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące;
- z dnia 28 grudnia 2018 r. – w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni;

użytkownicy składający zamówienia na mapę VFR w wersji papierowej obowiązującą z datą 23 MAY 2019 roku otrzymają w cenie mapy dwa produkty w różnym terminie dostawy:
1. Pliki rastrowe mapy VFR (geotiff) na DVD z datą obowiązywania od 23 MAY 2019 do 01 JUL 2019 roku i od 02 JUL 2019 do 17 JUL 2019 roku oraz
2. Zaktualizowaną mapę VFR o strefy zakazane (EP P), niebezpieczne (EP D) oraz ograniczone (EP R) w wersji papierowej z datą obowiązywania 18 JUL 2019 roku.
Arkusze spersonalizowane będą dostępne z datą obowiązywania 18 JUL 2019.

Ponadto odbiorcy bazy danych AIM na DVD na datę AIRAC 20 JUN 2019 otrzymają dwa pliki w formacie AIXM 4.5:
- ważny od 20 JUN 2019,
- ważny od 02 JUL 2019.

Jednocześnie w związku z aktualizacją formularza elektronicznego uprzejmie prosimy o wstrzymanie się z zamówieniami map (edycja 2019) do momentu opublikowania informacji o udostępnieniu takiej możliwości.
2019.04.23   Wstawienie Zmiany AIRAC 116 EFF 23MAY2019 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2019.04.23   Wstawienie Zmiany AIRAC 106 EFF 23MAY2019 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2019.04.19   Wstawienie Zmiany AIRAC 214 EFF 23MAY2019 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2019.04.15   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 23MAY2019 w eTOD (Dział Archive)
2019.03.19   Wstawienie Zmiany AIRAC 105 EFF 25APR2019 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2019.03.18   Wstawienie Zmiany AIRAC 213 EFF 25APR2019 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2019.03.14   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 25APR2019 w eTOD (Dział Archive)
2019.03.14   Wstawienie Zmiany AIRAC 115 EFF 25APR2019 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2019.03.11   Global Positioning System (GPS) week counter rollover event (6 April 2019). Więcej informacji tutaj.
2019.02.18   Wstawienie Zmiany AIRAC 114 EFF 28MAR2019 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2019.02.18   Wstawienie Zmiany AIRAC 104 EFF 28MAR2019 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2019.02.18   Wstawienie Zmiany AIRAC 212 EFF 28MAR2019 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2019.02.14   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 28MAR2019 w eTOD (Dział Archive)
2019.01.21   Wstawienie Bazy danych o przeszkodach dla Strefy 1 EFF 28FEB2019 w eTOD (Dział Archive)
2019.01.21   Wstawienie Zmiany AIRAC 113 EFF 28FEB2019 w Elektronicznym AIP VFR (Dział AIP VFR Amdt)
2019.01.21   Wstawienie Zmiany AIRAC 103 EFF 28FEB2019 w Elektronicznym MIL AIP (Dział MIL AIP Amdt)
2019.01.21   Wstawienie Zmiany AIRAC 211 EFF 28FEB2019 w Elektronicznym AIP (Dział AIP Amdt)
2019.01.02   W dniu 28 FEB 2019 w FIR Warszawa zostanie wprowadzona polska przestrzeń powietrzna ze swobodą planowania tras (Polish Free Route Airspace – POLFRA). Chcąc zapewnić wystarczające wyprzedzenie czasowe na zapoznanie się ze zmianami (2 cykle AIRAC), udostępniliśmy subskrybentom strony na których znajdują się informacje dotyczące POLFRA (patrz folder POLFRA na serwerze SFTP) oraz nie do użytku operacyjnego pod tym adresem. Pozostałe zmiany na datę 28 FEB 2019 zostaną opublikowane z wyprzedzeniem 1 cyklu AIRAC.
     
    Pokaż / ukryj archiwum aktualności