Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Polish Air Navigation Services Agency
Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Contact    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejDrony ASM1 Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF


ADQ

Data currently contained in AIP Poland, except data coming into effect on 25 July 2013 (first AIRAC date after 1 July 2013) and later do not comply with the requirements of Commission Regulation (EU) No 73/2010 of 26 January 2010 laying down requirements on the quality of aeronautical data and aeronautical information for the single European sky.

A detailed list of data not complying with the above-mentioned requirements is in the attached file.

Any questions should be sent to:

 

Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 73/2010
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Ustanawiajace wymagania dotyczace danych i informacji lotniczych
dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej


REGULACJE PRAWNE

DOKUMENTY WYKONAWCZE EUROCONTROL:

PREZENTACJA dot. ADQ: