Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Polish Air Navigation Services Agency
Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Contact    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejDrony ASM1 Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF


Price-list

Item Net unit price (PLN) VAT Gross unit price (PLN)

eAIP Poland, AIP VFR Poland (PDF) and MIL AIP Poland (PDF) on DVD

eAIP Poland + AIP VFR Poland (PDF) + MIL AIP Poland (PDF) - annual update subscription (DVD) 1533.34 23% 1886.01
eAIP Poland + AIP VFR Poland (PDF) + MIL AIP Poland (PDF) - quarterly update subscription (DVD)  383.33 23%  471.50
eAIP Poland - annual update subscription (DVD) 1000.00 23% 1230.00
eAIP Poland - quartelry update subscription (DVD)  250.00 23%  307.50
AIP VFR Poland (PDF) - annual update subscription (DVD)  259.26 23%  318.89
AIP VFR Poland (PDF) - quarterly update subscription (DVD)   64.82 23%   79.73
MIL AIP Poland (PDF) - annual update subscription (DVD)  444.45 23%  546.67
MIL AIP Poland (PDF) - quarterly update subscription (DVD)   111.11 23%   136.67

Airspace chart - 1:500 000

Airspace chart - 1:500 000 (wallpaper) (*) 205.61 5% 215.89
Airspace chart - 1:500 000 (wallpaper, photo paper) (*) 261.68 5% 274.76

Aeronautical chart of Poland - ICAO 1:500 000

Aeronautical chart of Poland - ICAO 1:500 000
(wallpaper) (*)
205.61 5% 215.89
Aeronautical chart of Poland - ICAO 1:500 000
(wallpaper, photo paper) (*)
261.68 5% 274.76
Set of 6 folded laminated sheets 261.68 5% 274.76
Set of 6 folded unlaminated sheets 205.61 5% 215.89
1 folded laminated sheet (chosen region)   46.73 5%   49.07
1 folded unlaminated sheet (chosen region)   37.38 5%   39.25
1 customized unlaminated sheet (chosen extract)   68.83 5%   72.27

AIM database on DVD

AIM database on DVD 40.00 23% 49.20
AIM database on DVD - annual update 520.00 23% 639.60

(*) Collection in person only. Orders should be placed at least two working days in advance.

The above prices do not include shipping costs. The shipping price list is available on the order form